Skönhetskanalen
Kauneuskanava

I centrum av Brahestad vid Bottenviken finns en slusslös kanal, som är cirka 1,4 km lång. Kanalen förbinder Pikkulahtiviken med Kylmäniemenlahtiviken. Den är farbar med nöjesbåtar.

Kort historia:
I Brahestad diskuterade man nyttan av denna kanal under 100 år innan den byggdes i början av 1980-talet. Arbetena blev färdiga 1983 och den blev 1,5 meter djup.
Kanalen byggdes dock hafsigt och blev ingen vacker syn så Brahestadsborna döpte den snabbt till Kauneuskanava vilket på svenska blir Skönhetskanalen.
Under 1991 förbättrades den. Bland annat snyggades stränderna upp, den fördjupades och bryggor byggdes.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källor: Brahestads tekniska avdelning.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast