Sävia kanal Kolu kanal Kuttakoski kanal Säynätsamli kanal Kerkenkoski kanal Kiesimä kanal Neituri kanal Listonsalmi kanal Paatela kanal kapeenkoski kanal Kuusa kanal Kuhankoski kanal Haapakoski brukskanal Savolax kanalprojekt Vaajakoski kanal Rutapohja kanal Salmela kanal Jämsänjoki älv Patajoki älv Päijänneprojekten Päijänneprojekten Kymmene älvs kanalprojekt Kimola kanal Prästdikena Kivisilmä kanal Kuutti kanal Lahti Mäntyharjus kanalprojekt Pyhäkoski kanal Mäntyharjus kanalprojekt Kissakoski kanal Suonsalmi kanal Kellosalmi och Likasti kanaler Vaimossalmi kanal Läsäkoski kanal Kalkkinen kanal Vääksy kanal

Kymmene älvs sjösystem
Kymijoen vesistö

Kymmene älvs sjösystems största sjö är Päijänne. Farleden från Lahti i söder till Pielavesi i norr är över 400 km.
I detta sjösystem finns dessutom Mäntyharju farled, som dock inte har någon förbindelse med huvudfarleden.

Kanaler med slussar i Kymmene älvs sjösystem:
Vääksy kanal
Kalkkinen kanal
Päijänne-Keitele-kanalerna
Neituri kanal
Kiesimä kanal
Kerkonkoski kanal
Kolu kanal
Pyhäkoski kanal (Mäntyharjufarleden)
Kimola flottningskanal

Slusslösa kanaler:
Listonsalmi kanal
Säynätsalmi kanal
Kuttakoski kanal
Säviänvirta kanal
Kellosalmi kanal
Likasti kanal
Suonsalmi kanal
Vaimossalmi kanal

Och dessutom:
Jämsänjoki älv


 

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast