Vääksykarta

Vääksy kanal (Vesijärvi kanal)
Vääksyn kanava (Vesijärven kanava)

Vääksy kanal förbinder sjöarna Vesijärvi och Päijänne i Asikkala kommun.

Kanaliseringen av Päijänne projekterades ursprungligen i öst-västlig riktning, men när planerna på en järnväg från Riihimäki till St. Petersburg drogs via Lahtis blev det nödvändigt att bygga Vääksy kanal. Alternativet var att bygga järnvägen via Vääksy, men även då hade kanalen behövts.
En första framställning om kanal gjordes 1858. Sedan gjordes flera försök, men det var först 1863 som senaten gav anslag till kanalen. Dock med det förbehållet att det förutsatte att järnvägen österut skulle byggas via Lahtis som ju ligger vid Vesijärvis sädra strand.
Under de följande åren var statens inkomster mindre än beräknat så både bygget av järnväg och kanal blev utan pengar.
En svår missväxt drabbade Finland 1867. 1868 diskuterade senaten nödhjälpsarbeten och beslutade att kanalen skulle byggas som ett sådant. Arbetena kom igång under oktober 1868.
Mellan Vesijärvi och Päijänne rinner Vääksynjokiälven. Man beslutade sig för att inte använda denna till kanalen, som i stället grävdes i en helt egen sträckning mellan sjöana.
Arbetena gick mycket långsamt då vatten hela tiden trängde in i de grävda delarna och dåtidens pumpar var inte särskilt effektiva, speciellt inte på det isiga vintervattnet.
Tanken hade varit att bygga en sluss i sten, men det fanns ingen lämplig sten i närheten, varför man byggde slussen av timmer. Över kanalen byggdes en rullbro.
Slussen byggdes 41,4 meter lång, 8,6 meter bred och med ett djup på 2,1 meter.
Kanalen öppnade för trafik i augusti 1871.
Samtidigt blev järnvägen till St. Petersburg färdig vilket gynnade sjöfarten i området och den nya kanalen lockade mycket trafik. 1877 genomfördes nära 2 000 slussningar.
Det visade sig snart att kanalen var för grund och dess kurvor för tvära för en effektiv trafik. Kanalen utvidgades under åren 1908 till 1911 och då byttes dessutom den gamla rullbron ut mot en svängbro av järn. Numera är även denna ersatt av en klaffbro och dessutom finns en betongbro med 11 meters segelfri höjd vid kanalens södra ända.
Efter ombyggnaden ökade trafiken kraftigt. År 1905 genomfördes omkring 4 800 slussningar vilket redan 1910 ökat till nära 6 000 slussningar. Allra flest slussningar, 7 400, genomfördes 1925.
Med den alltmer ökande landsvägstrafiken minskade trafiken på kanalen.
Vääksy kanal är Finlands mest använda kanal med mellan 4 000 och 5 000 slussningar per år.

Tarmo Hurskainen © 2005


Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

1 315 m

2,85 - 3,35 m

1

35,0 m

8,3 m

2,4 m

11,0 m

4 000 - 5 000


Söndag eftermiddag på Vääksy kanal. Nöjesbåtarna på resan från Päijänne till Lahti. i bakgrunden nedre  delen av kanalen och Päijännesjön.

Sommardag vid kanalen. Båten på väg till Päijännesjön.

M/s Taru kommer ut från slussen till övre kanalen och är på väg till Vesijärvisjön.

Det lilla passegerarfartyget m/s Heidi och passagerarångaren Suomi byggd år 1905  vid bryggan på övre kanalen.

Söndag eftermiddag på Vääksy kanal. Nöjesbåtarna på resan från Päijänne till Lahti. i bakgrunden nedre delen av kanalen och Päijännesjön.

Sommardag vid kanalen. Båten är på väg till Päijännesjön.

M/s Taru kommer ut från slussen till övre kanalen och är på väg till Vesijärvisjön.

Det lilla passegerarfartyget m/s Heidi och passagerarångaren Suomi byggd år 1905 vid bryggan på övre kanalen.

© Bilderna tagna av Lauri Muranen

Kyrkbåtar av Hopeasoutu (Silver rodden) i slussen på resa från Heinola till Lahti.

Ångbogserarene  Vänni lämnar slussen på väg kot Vesijärvi. I bakgrunden  vänter en passagerarbåt på att få komma in i slussen.

Båtar i en ångbåtsrsamling på resa uppströms.

Ångaren Suomi och före detta m/s Suometar på nedre kanalen på väg till Päijännesjön.

Kyrkbåtar av Hopeasoutu (Silver rodden) i slussen på resa från Heinola till Lahti.

Ångbogseraren Vänni lämnar slussen på väg mot Vesijärvi. I bakgrunden väntar en passagerarbåt på att få komma in i slussen.

Båtar i en ångbåtsrsamling på resa uppströms.

Ångaren Suomi och före detta m/s Suometar på nedre kanalen på väg till Päijännesjön.

© Bilderna tagna av Lauri Muranen

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.1
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16