Rikalakarta

Kimola kanal
Kimolan kanava

Kimola flottningskanal ligger i Kymmene älv och det blev färdig 1966. Kanalen förbinder Ruotsalainen i Päijänne vattentrafikområde och Iittis Pyhäjärvi. Där finns inga slussar, utan stockarna lyftes med en kran över den 12 meter höga dammen till den nedre kanalen.
Kimola kanal är sju kilometer lång.
Flottningarna i kanalen upphörde 2002 då 90 000m3 timmer flottades via kanalen. År 1985 flottades hela 637 000 m3.
Finlands Vattenförening föreslår att Kimola kanal byggs om till slusskanal för att betjäna sjöturismen. Vattenföreningen har också föreslagit att en vattenväg byggs från Finska Viken till Päijänne via Kymijoki. Kimola kanal skulle bli en naturlig del av denna farled.

Städerna Heinola och Kouvola och Itis kommun har på 2010-talet planerat att bygga om kanalen till båtled. Det skulle betyda att kanalen måste muddras, göras bredare och att slusstrappar måste byggas dä höjdskillnaden är 12 meter.
Kommunerna har lovat att finansiera projekten med tre miljoner euro och förväntar sig att resten av kostnaderna betalas av staten. De beräknade kostnaderna är nio miljoner euro men troligen stiger kostnaderna ganska mycket.
Staten har ännu inte beslutat att hjälpa till med finansieringen av projektet och många tycker att på grund av statens ekonomi måste man vänta med att ta beslut om finansieringen.

Tarmo Hurskainen © 2005 & 2014

 

Kanalens timmerkran.

Kanalen sedd mot nordväst från timmerkranen.

© Bilderna tagna av Jarrno Sariola

Kanalens timmerkran.

Kanalen sedd åt nordväst från timmerkranen.Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005 och 2014.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14