Säviänvirta kanal, Säviä kanal
Säviänvirran kanava, Säviän kanava

I Pielavesi kommun finns en slusslös kanal vid Säviänvirtaströmmen.
Den byggdes under åren 1892 - 1893. Den var en del av utbyggnaden av farleden mellan Iisvesisjön och Pielavesisjön. Det var först meningen att förlägga kanalen till den södra grenen av strömmen, då den andra grenen användes för flottning. Sedan visade det sig vara lättare att gräva i flottningsgrenen så kanalen förlades dit.
Säviä kanal blev 520 meter lång, nio meter bred i botten och två meter djup men leden är numera djupare. Över kanalen byggdes en svängbro av järn.
När farleden förbättrades för flottning på 1970-talet muddrades strömmen som en ny led med 2,4 meters djup, men den gamla kanalen finns alltjämt kvar.
Den nya farleden kallas oftast Säviänvirta kanal.

Tarmo Hurskainen © 2005

Bilder från nya kanalen

Farleden mot sydväst sedd från landsvägsbron över kanalen.

Landsvägsbron över kanalen.

Kanalen mot nordost sedd från landsvägsbron. I förgrunden kantvallen byggd för flottingar.

Farleden mot sydväst sedd från landsvägsbron över kanalen.

Landsvägsbron över kanalen.

Kanalen mot nordost sedd från landsvägsbron. I förgrunden kantvallen byggd för flottingar.


© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

Kanalen mot nordost.

Träd vid kanalstränderna har rensats. Masthöjden under bron är 5,5 meter.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

Kanalen mot nordost.

Träd vid kanalstränderna har rensats. Masthöjden under bron är 5,5 meter.

Bilder från gamla kanalen

Den nedre delen av den gamla kanalen.

Den gamla kanalen sedd mot nordost. I bakgrunden den gamla svängbron.

Den gamla svängbron ligger nära på kanalens övre mynning.

Den gamla svängbron leder till ett hus som ligger på ön mellan de gamla och nya kanalerna. I förgrunden finns gamla konstruktioner för flottningar som redan har börjat att multna.

Den nedre delen av den gamla kanalen.

Den gamla kanalen sedd mot nordost. I bakgrunden den gamla svängbron.

Den gamla svängbron ligger nära på kanalens övre mynning.

Den gamla svängbron leder till ett hus som ligger på ön mellan de gamla och nya kanalerna. I förgrunden finns gamla konstruktioner för flottningar som redan har börjat att multna.


© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

Svängbron har inte öppnats sedan början av 1970-talet så det växer nu stora träd vid bron.

Korrosion i svängbrons mekanism berättar att det är lång tid sedan bron öppnades.

Den övre mynningen av den gamla kanalen sedd från den gamla svängbron.

Svängbron har inte öppnats sedan början av 1970-talet så det växer nu stora träd vid bron.

Korrosion i svängbrons mekanism berättar att det är lång tid sedan bron öppnades.

Den övre mynningen av den gamla kanalen sedd från den gamla svängbron.


© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

520 m

7,5 m

2,4 m

5,5 mKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16