Kolukarta

Kolu kanal
Kolun kanava

Det gjordes flera utredningar om kanalisering av de norra delarna av Kymmene älv under slutet av 1800-talet, men det var bara Kolu kanal som till slut byggdes. Kolu kanal förbinder Iisvesi med Pielavesi. Bygget av kanalen startade 1892 och under tiden rensades och fördjupades flera strömmar i området.
Slussen i Kolu kanal fick två kammare och under byggandet utvidgades den. Slussarna blev två meter djupa, sju meter breda och 36 meter långa och byggdes av sten.
Kanalens totala längd blev 2 100 meter och på den sträckan byggdes två bassänger där fartyg kunde mötas. Över slussen byggdes en svängbro. Vid slussen byggdes även ett hus för kanalchefen och slussvakten. Kanalen öppnades för trafik i början av juli 1895.
Samtidigt med Kolu kanal byggdes även Sävi kanal på den fortsatta farleden norrut. Sävi kanal saknar sluss och är 520 meter lång.
Även på vägen till Karttula byggdes en kanal utan sluss. Det är Kuttakoski kanal som är 1 050 meter lång.
Kolu kanal hade planerats och byggts enbart för fartygstrafik och den var inte lämplig för den knippeflottning av timmer som startades under 1950-talet. På 1960-talet undersökte man hur kanalen skulle kunna anpassas till denna flottning. Utredningarna blev klara 1972 och under åren 1973 till 1976 byggdes kanalen om.
Resultatet blev en helt ny kanal som byggdes bredvid den gamla. Här byggdes även en helt ny sluss som blev 75 meter lång, 8,5 meter bred och 3,0 meter djup. Slussen byggdes i betong och utrustades med segmentportar. Den nya kanalens längd är 2 100 meter, vilket gör den till den längsta insjökanalen i Finland. I samband med detta förstorades även de slusslösa kanalerna i området.
Under 1920- och 1930-talen var Kolu kanal mest trafikerad med cirka 2 000 slussningar per år. Därefter minskade antalet slussningar stadigt ner till cirka 500 per år under 1950-talet. Under senare år har även antalet flottningar minskat och år 2004 passerade bara 1 100 ton timmer. Samma år genomfördes cirka 500 slussningar.
Kolu kanal är numera en självbetjäningskanal.

Tarmo Hurskainen © 2005

Namnskylten vid Kolu kanal. I bakgrunden kanalvaktens gamla hus.

Kanalen mot väst från slussen.

Slussområdet sett från väst.

Den nuvarande 75 meter långa slussen blev färdig år 1976 när hela kanalen byggdes om.

Namnskylten vid Kolu kanal. I bakgrunden kanalvaktens gamla hus.

Kanalen mot väst från slussen.

Slussområdet sett från väst.

Den nuvarande 75 meter långa slussen blev färdig år 1976 när hela kanalen byggdes om.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.

Slussen har giljotinportar.

På båda sidorna om slussen finns kontrolltorn.

Slussens nedre port och i förgrunden ligger kanalens räddningsbåt.

Den nedre kanalen. I bakgrunden skymtar Koskivesi sjö.

Slussen har giljotinportar.

På båda sidorna om slussen finns kontrolltorn.

Slussens nedre port och i förgrunden ligger kanalens räddningsbåt.

Den nedre kanalen. I bakgrunden skymtar Koskivesi sjö.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.

I bakgrunden av den nedre kanalen finns kanalparken.

Vid kanalen finns gamla slussapparater som minnesmärke och som sockel tjänar stenar från den gamla slussen.

I bakgrunden av den nedre kanalen finns kanalparken.

Vid kanalen finns gamla slussapparater
som minnesmärke
och som sockel tjänar
stenar från den gamla slussen.

© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009.

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Max båtlängd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

Antal slussningar per år

2 100 m

4,50 - 4,55 m

1

75,0 m

8,5 m

2,4 m

5,5 m

500 - 600 

 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14