Kuttakoski kanal
Kuttakosken kanava

Kuttakoski slusslösa kanal ligger i Karttula mellan Virmasvesisjön och Kuttajärvisjön. Kanalen byggdes år 1894-95 som en del av de förbättringar som gjordes på andra ställen i detta vattendrag för att underlätta för sjöfarten. Kanalen blev 1050 m lång.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kanalen mot sydöst till Kuttajärvi sjön.

Masthöjden under bron är fyra meter.

Ett typiskt landskap för finska vattenvägar: skogen växer ända ner till stränderna.

Landsvägsbron är i mitten av kanalen.

Kanalen mot sydöst till Kuttajärvi sjön.

Masthöjden under bron är fyra meter.

Ett typiskt landskap för finska vattenvägar: skogen växer ända ner till stränderna.

Landsvägsbron är i mitten av kanalen.


© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

Vid kanalens stränder ligger de stenar som har muddrats från dess botten.

Ledens djuphet är numera bara 1,0 meter.

Kanalen mot den nedre strömmen.

I förgrunden finns en stenpollare som minne från den gamla tiden.

Vid kanalens stränder ligger de stenar som har muddrats från dess botten.

Ledens djuphet är numera bara 1,0 meter.

Kanalen mot den nedre strömmen.

I förgrunden finns en stenpollare som minne från den gamla tiden.


© Bilderna tagna av Tapio Suomalainen 2009

 

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

1050 m

6,5 m

1,0 m

3,6 mKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16