Kymmene älv, Stråka kanal
Strukan sulku

Under årens lopp har en kanalisering av Kymmene älv förts på tal åtskilliga gånger. Inte mycket har blivit gjort, mer än att en sluss byggts i Stråka. Denna gör det möjligt för båtar att komma från Finska viken in till Pyttis kyrkby som ligger några kilometer uppströms ett av Kymmene älvs utlopp.

Kort histopria:
Stockfors fabrik ligger cirka fem kilometer uppströms från havet längs en gren av Kymmene älv. År 1902 byggdes ett träsliperi där. Då behövdes en bättre farled mellan fabriken och Spjutsund som ligger i älvens mynning av älven och där fabrikens hamn hamn fanns. Produkterna transporterades på pråmar till Spjutsund där de lastades till skepp.
Farleden i älven rensades under åren 1902 - 1905. Kanalen och dammen byggdes 1903 vid öststranden av älven i Stråkafors och bekostades av Stockfors fabrik. Byggmästaren var norrman och hette Nysted.
Fabriken uppehöll kanalen, anställde kanalvakt och ville ha monopol på att använda slussen men vattenrätten bestämde att slussen måste vara i allmänt bruk. Efter år 1908 startades trafik med en passagerarångare mellan Stockfors och Kotka stad men den slutade år 1923. Numera tarfikerar träbåten m/s Alfa farleden.
Pyttis kommun har underhållit slussen sedan år 1978. Slussen är numera den enda manuellt betjänade finska kanal som mynnar i havet och genom den går båtfarleden längs älven cirka sex kilometer uppströms till Pyttis kyrkby.
Slusskammaren är 25 meter lång och 8 meter bred. Lyfthöjden är två meter. Djupet i farleden är åtminstone 1,2 m.

 

Veven som öppnar nedre slussporten

Laxportarna

Slussen sedd från nedre väntbryggan

Veven som öppnar nedre slussporten

Laxportarna

Slussen sedd från nedre väntbryggan

De nedre slussportarna

Vevarna som öppnar portluckorna

Slusskammaren och kanalen uppströms

De nedre slussportarna

Vevarna som öppnar portluckorna

Slusskammaren och kanalen uppströms

© Bilderna tagna av Leif Stenström

 


Källor: Leif Stenström, Borgå, Finland, Tarmo Hurskainen, samt flera svenska uppslagsverk
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16