Siikasalmi kanal
Siikasalmen kanava

Siikasalmi kanal är en del av farleden från Saimas Ukonvesi till S:t Michel.
Det är ett smalt sund som muddrades första gången år 1833. Leden till S:t Michel var fortsatt grund och passade för bara små båtar. År 1851 beslutades att farleden skulle muddras för fartyg med tre-fyra fots djupgående.
Då man började planera passagerarbåtstrafik till S:t Michel måste hela farleden från Saima till S:t Michel muddras till sju fots djup. Dessa arbeten utfördes på Siikasalmi under åren 1874 - 1875. Samtidigt byggdes på samma farled även Kirkkotaipale och Varkaantaipale kanaler samt muddrades Väätämönsalmi.
Längd 300 m, bredd 11,8 m, djup 2,4 m, masthöjd 12,0 m.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kanalens södra mynning.

På kanalen på resan mot St. Michel. Det regner . . .

Kanalens södra mynning.

På kanalen under gång mot St. Michel. Det regner . . .

© Bilderna tagna av Sami VastelaKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14