Holmskatankanalen

Denna kanal genom den norra delen av Holmskatan används bara av ortsborna eftersom vattnet norr om Holmskatan är ett så förrädiskt och stenrikt vatten. Kanalen grävdes på privat initiativ under 80-talet.
Kanalen är ca 75 meter lång och har en bredd på ca 3 meter, djupet är ca 1 meter. Kanalen är grävd genom en låg grusås.

Göran Sidén
till Sverige utflyttad ÅlänningKällor: Göran Sidén, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16