Vääneenjokikarta

Väänteenjoki sluss
Väänteenjoen sulku

Väänteenjoki sluss ligger cirka 50 km nordväst om Helsingfors i Vihtis kommun vid Väänteenjoki älv mellan Lojo sjö och Hiidenvesi sjö. Den blev färdig i början av juni år 2009. Slussens nyttolängd är 14,3 m och nyttobredd 3,5 m. Portarna manövreras manuellt. Lyfthöjd i slussen är 35 - 50 cm.
År 1970 byggdes i Väänteenjoki en regleringsdamm som bröt vattenvägen mellan Lojo sjö och Hiidenvesi sjö. Slussen har önskats från början av 1980-talet, då man måste transportera båtar förbi dammen på räls med hjälp av en vinsch.
Slussen kostade 482 000 euro och den finansierades av Lojo stad, Vihtis kommun, Helsingfors Vatten Ab och Nylands Arbets- och näringscentral.

Tarmo Hurskainen © 2009

Väänteenjoki sluss i bakgrunden och Väänteenjoki älv i förgrunden.

Miljö av slussen strax efter den blev färdig.

Väntbryggan vid slussen.

Väänteenjoki sluss i bakgrunden och Väänteenjoki älv i förgrunden.

Miljö runt slussen strax efter den blev färdig.

Väntbryggan vid slussen.

© Bilderna tagna av Torsti Salonen

Den övre porten och farleden uppströms till Hiidenvesi sjö..

Slussens nedre port och bruksanvisningsskylten.

På bruksanvisningsskylten visades noggrannt hur slussen manövreras.

Den övre porten och farleden uppströms mot Hiidenvesi sjö..

Slussens nedre port och bruksanvisningsskylten.

På bruksanvisningsskylten visas noggrant hur slussen manövreras.

© Bilderna tagna av Torsti Salonen

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005 och 2009
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14