Käringsundskanalen

Bredsundskanalen

Om man åker över Käringsunds-kanalens vägbro och följer vägen på andra sidan ca 5 kilometer, tar höger ner mot Storfjärden (precis innan den stora vindkraftsmöllan "Preciosa") så kommer man efter ca 1 kilometer till Bredsunds-kanalen.
Denna kanal kallas ofta Dalkarl-strömmen i folkmun.
Kanalen var tidigare bara ett litet grävt dike som anlades av ryska militären under första världskriget. (De hade en förläggning i området som av Eckeröborna kallades för "Kalugda") Det gick endast att staka sig igenom med småbåtar (ekor mm) förut, åtminstånde var det så när jag var barn på 60 - 70 talet. Kanalen förbinder Storfjärden i norr med Bredsund i söder. Kanalen är ca 75 meter lång och skiljer Långöjen i väster från Mellanöjen i öster.
Under mitten av 90-talet grävdes och sprängdes kanalen så att den idag har ett djup på ca 1,5 meter och en bredd på ca 4 meter. Över kanalen går en vägbro och den har en segelfri höjd som jag uppskattar till ca 2 meter.

Göran Sidén
till Sverige utflyttad ÅlänningKällor: Göran Sidén, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16