Nesterinsaaren kanava
Nesterinsaari kanal

1876 - 1878
Nesterinsaaren kanava sijaitsi Enon kunnassa Pohjois-Karjalassa. Kanavan paikkaa on melko vaikea löytää nykyisin. Pielisjoen merikortin ja peruskartan numero 4242 02 ENO mukaan voidaan olettaa, että kanava sijaitsi jossakin kohdassa
Nesterinsaaren varsinaisen saaren ja mantereen välissä paikassa, jossa niiden väli on kapeimmillaan. Toisin sanoen kanava on sijainnut jossakin Tervaniemen ja Huttulan välissä (ks. Peruskartta 4242 02 ENO).
Jos haluat käydä paikassa, aja Enon kirkonkylästä Enontietä kohti Tuupovaaraa. Käänny Enon kirkon kohdalta oikealle Voimalaitoksentielle, joka johtaa nykyiselle Kaltimon uittosululle ja vesivoimalaitokselle. Nesterinsaaren kanava sijaitsi tämän tien kohdalla nykyisen voimalapadon alla.  


 

Sulunrakennus
Nesterinsaaren kanavan rakennustyöt aloitettiin 1.6.1876 eli samaan aikaan kuin Kaltimossa. Kanava rakennettiin joen sivuhaaraan. Alueelle rakennettiin pato, jonka jälkeen alue tyhjennettiin vedestä ja syvennettiin. Sulun paikka räjäytettiin kallioon, mutta sulun seinät rakennettiin hirrestä salvomalla. Kaivutyö saatiin valmiiksi syksyllä 1877.
Nesterinsaaren kanava otettiin käyttöön heinäkuussa 1879. Kanava oli valmis jo keväällä 1878, mutta Kaltimon ja Saapaskosken kanavat olivat vielä keskeneräisiä.

Rakennusmestarikoulutus
Kanavanvartijan talo rakennettiin 1877 ja sitä käytettiin aluksi koulurakennuksena. Kanavanvartijan talossa koulutettiin rakennusmestareita, joiden asiantuntemusta hyödynnettiin kanavanrakennuksessa. Opetusta järjestettiin 18771879. Opettajana oli Ivar Télen, ja rakennusmestarin pätevyyden sai seitsemän henkilöä.

Kanavan mitat

Sulun pituus

Putouskorkeus

Sulkujen lukumäärä

Sulun pituus

Sulun leveys

Sulun syvyys

72 m

? m

1

35,6 m

7,7 m

2,1 m


Nesterinsaaren kanava nykyään
Kun Kaltimon uittosulkua (ks. Kaltimon kanava) rakennettiin 1950-luvulla, jäi Nesterinsaaren kanava padon alle. Nesterinsaaren kanavasta ei ole nykyään enää mitään jäljellä, ja jopa sen paikkaa on vaikea löytää. Nesterinsaari-nimi on säilynyt kartassa, mutta sillä tarkoitetaan saarta, jossa nykyinen Kaltimon uittosulku sijaitsee.

Riitta Kankkunen © 2005


Lähteet: Karjalainen 25.7.2002: "Suomen kanavamuseon isä on Jakokoskella". Karjalainen 22.4.1998: "Pielisjoen rantakaavoitus muokkaa Enon keskeisintä ympäristöä". Internet-sivut: www.fma.fi/vapaa_aikaan/kanavat/index.php?page=kanavat , www.jakokoski.net , www.kontiolahti.fi

Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Riitta Kankkuselle.

Denna sida på svenska

Klikkaa sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien valikkoon.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16