Kivisalmi, Vihtakanta och Tikankaivanto kanaler
Kivisalmen, Vihtakannan ja Tikankaivannon kanavat

Dessa tre slusslösa kanaler ligger nära varandra på farleden från Haponlahti kanal till Joensuu stad. De byggdes för att underlätta flottningen i början av 1900-talet men alla tre kanalerna byggdes om på 1960- och 1970-talet.
Vihtakanta kanal blev färdig år 1968 och genom den går även Saimas djupled.

Kivisalmi och Tikankaivanto kanaler blev färdiga år 1972.
Tikankaivantokanalen går genom Tikansaari ö som är mer än 6 kilometer lång, men på sina ställen bara tio meter bred.

Kivisalmi kanal har två delar.
När Kivisalmi kanalen grävdes år 1908 hittades en stor intressant sten från botton av sjön. Den visade sig vara rik på koppar.
Då startades noggranna geologiska utredningar och två år senare hittades huvudådran av malm i Outokumpu som utvecklades till den viktigaste gruvan i Finland under många decennier. Outokumpu-bolagen är numera en storföretag som verkar över hela världen. Det föddes alltså ur en sten hittad under ett kanalbygge . . .

Tarmo Hurskainen © 2006

Tikakaivanto slusslöss kanal skär genom Tikansaari ö.
Tikakaivanto slusslösa kanal skär
genom Tikansaari ö.

© Bilden tagen av Ville Toivanen


 

Kivisalmi kanal:

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

400 m + 1200 m

11,8 m

2,4 m

8,5 m


Vihtakanta kanal:

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

1 000 m

12,6 m

4,2 m

24,5 m


Tikankaivanto kanal:

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

100 m

11,8 m

2,4 m

Ingen begränsningKällor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16