Kuivataipale kanal
Kuivataipaleen kanava

Det är bara 350 meter breda näset mellan Kymmene älv och Saimas sjösystem i Suonenjoki. Detta näset skiljer Kuvansi sjö från Paasivesi sjö.
Sträckan mellan sjöarna kallas Kuivataipale. Söderut från Kuivataipale finns Sorsakoskifabriken nu känd som Hackman. Fabrikens sågverk skaffade timmer blana annat från Suonenjoki som ligger norrut från Kuivataipale.
Man grävde en slusslös kanal genom Kuivataipale på 1860-talet för att underlätta transporten av timmer. Produkterna från Sorsakoskifabriken transporterades till Varkaus längs vattenvägarna, men farleden var besvärlig och långsam trots att fabriken hade skaffat en bogserbåt i början av 1870-talet.
Järnvägen till Suonenjoki blev färdig år 1889 och den började att intressera Sorsakoskifabrikens ägare som började att använda farleden norrut till Suonenjoki för att transportera ut produkterna. Kuivataipale kanal byggdes av Sorsakoskifabriken. Det finns bara lite information om bygget men sannolikt blev kanalen färdig år 1890 eller möjligen 1891.
Slussen byggdes av timmer och den var cirka 18 m lång, cirka 4,8 m bred och cirka 1,5 m djup. Den öppna delen av kanalen var cirka 300 lång, 4,5 m bred och en meter djup.
Sorsakoskifabrikens produkter transporterades via kanalen till Suonenjoki järnvägsstation med pråmar som drogs två bogserare som även fungerade som passagerarfartyg. Trafiken på kanalen fortsattes till år 1951 och därefer stängdes slussen.
Museiverket började att restaurera kanalen år 1995. Det var först meningen att restaurera bara slussen men invånare på orten föreslog att hela kanalen skulle repareras för att båtar åter skulle kunna ta sig igenom. År 1995 restaurerades slussen som är 19 m lång och 5 m bred och byggd av timmer. Kanalen öppnades igen år 1996.

Tarmo Hurskainen © 2005

Kuivataipale sluss efter restaureringen år 1996.

Kuivataipale sluss efter restaureringen år 1996.
Bild: Erkki Härö.

 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14