Ålandskarta Holmskatankanalen Bredsundskanalen Käringsundskanalen Lemstroms kanal Vandö kanal Lumparsund Saltviks kanal

Kanalerna i Ålands skärgård

Läs mer om
Bredsundskanalen
Holmskatankanalen
Käringsundskanalen
Lemströms kanal
Lumparsund

Läs om den ofullbordade:
Vandö kanal
Saltviks kanal


 


Källor: Göran Sidén, Gunnar Westerholm, med flera
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast