Lumparsund

Gammal naturlig segelled mellan Lemland och Lumparland. Ingick som en del av kung Valdemars segelled där den förbinder Lumparn med Föglöfjärden.
Landhöjning och tidens tand har gjort farleden smalare och grundare och den finns numera inte ens utmärkt i de moderna sjökorten. Där anges dock den högsta segelfria höjden under landsvägsbron mellan Lemland och Lumparland till 2 meter. Gunnar Westerholm meddelar dock att han sommaren 2009 passerade igenom sundet med sin Flipper 700, men skriver också att det är den största båt som är lämplig i denna farled, både vad gäller bredd och höjd.
Gunnar skriver också att det numera inte varit möjligt att passera genom sundet om det inte muddrats. Det är dock ovisst när detta skett.
Farleden är utmärkt med prickar (pinnar) och det finns några enslinjer att följa. De senare kan vara lite svåra att hitta eftersom det växt igen ganska kraftigt runt dem. Det är sannolikt kommunerna i området, kanske med hjälp av enskilda personer och lokala båtklubbar som svarar för utprickningen, vilket skulle förklara att utmärkningen inte finns med i de officiella sjökorten.
Den norra delen av farleden mot Lumparn för tankarna till Amazonas, då växligheten är ymnig både vid kanalsidorna och med många träd som växer ut över kanalen. Det är också just denna del som är muddrad och alltså kanaliserad.Källor: Wikipedia och Gunnar Westerholm Ålands informationssekreterare i Stockholm, via mail 2009.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16