Bredsund kanava

Käringsundskanalen

Eckeröborna kallar den bara för "kanalen".
Den är belägen i norra Käringsund och sträcker sig från turistanläggningen Käringsundsbyn och ca 500 meter norrut. Kanalen är i sin södra del grävd genom sandbankar (ca 200 m), resten är sprängt genom berg.
Bredden uppskattar jag till ca 4 meter och djupet ca 1,7 meter. Det går en vägbro över kanalen som har en segelfri höjd på ca 2 meter. Kanalen förbinder Nabbfjärden i norr med Käringsunds fiskeläge i söder.
Den första kanalen här byggdes under 1880-talet. Den var då mycket smalare och grundare och kanalen hade även en annan sträckning på vissa ställen.
I mitten av 80-talet breddades kanalen samtidigt som den fick sin nuvarande sträckning.

Göran Sidén
till Sverige utflyttad Ålänning


Vägbron över kanalen sedd från norr.

Vy från vägbron söderut.

Vy från vägbron söderut.

Vy från vägbron norrut.

Vägbron över kanalen sedd från norr.

Vy från vägbron söderut. Tittar man noga ser man lite av den gamla dragningen av kanalen, en lite smalare kanal svänger av till vänster efter den sprängda kanalen och mynnar ut igen längre bort i bild, vid berget, långt, långt bort . . .

Samma som föregående bild.

Vy från vägbron norrut.

© Alla bilderna tagna 2006 av Göran Sidén


Källor: Göran Sidén, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16