Vandö kanal

Från Ödkarbyviken till Vandöfjärden.

Kort historia:
Tidigare planerades en kanal från Ödkarbyviken till Vandöfjärden och vidare mot vattnen på västra Åland. Detta skulle bli en välkommen genväg på lugna vatten, men planerna förverkligades aldrig. Avståndet mellan Ödkarbyviken och Vandöfjärden är bara knappt en kilometer.

 


Källor: Gunnar Westerholm, via mail, 2006.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16