Pappilanjoki älv
Pappilanjoki

Pappilanjoki älv flyter från Kyrösjärvi sjö till Kirkkojärvi sjö i Tavastkyro kommun och ingår i Kumo älvs sjösystem. Älven är cirka 9 km lång och är seglingsbar cirka 7 km. I övre strömmen finns en damm med kraftverk som stänger vattenvägen.
Älven muddrades och blev seglingsbar i början av 1900-talet då Tavastkyro hamn låg i Kyrofors by nära dammen. Passagerarångaren S/S Kyröskoski trafikerade mellan Kyrofors by och Siuro järnvägssation som ligger vid Tammerfors-Björneborg-järnvägen i Nokia. Passagerare fortsatte från Siuro till Tammerfors. Siuros hamn låg ovanför Siuro fors som stängde vattenvägen. Numera trafikeras farleden av vattenbussen m/s Purimo.
Pappilanjoki älvs stränder har gjorts till park och älven är också fiskeområde.
Författaren till denna text har lämnat ett förslag om att förbinda Pappilanjoki älv och Kyrösjärvi sjö med en kanal med lyftverk för turist- och nöjesbåtar. Ett lyftverk vore den bästa lösningen då nivåskillnaden är 22,5 meter.

Tarmo Hurskainen © 2006

Älven mot den övre strömmen sedd från mynningen av älven. Riksvägen 3 går över älven.

Älven är mestadels cirka 50 meter bred men bitvis närmast 100 meter.


© Bilderna tagna av Kari Liikanen 2009

Älven mot den övre strömmen sedd från mynningen av älven. Riksvägen 3 går över älven.

Älven är mestadels cirka 50 meter bred men bitvis närmast 100 meter.

Landskapet kring mynningen av älven vid Kirkkojärvi sjö. Här levde den finske författaren och  Nobelpristagaren F.E. Sillanpää.

M/s Purimo kryssar på älven.

M/s Purimo avgår från älven och åker till Kirkkojärvi sjön.


© Bilderna tagna av Kari Liikanen 2009

Landskapet kring mynningen av älven vid Kirkkojärvi sjö. Här levde den finske författaren och Nobelpristagaren F.E. Sillanpää.

M/s Purimo kryssar på älven.

M/s Purimo lämnar älven och går mot Kirkkojärvi sjö.

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv


© Bilderna tagna av Kari Liikanen 2009

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

En båtresa längs Pappilanjoki älv

Här låg Tavastkyro gamla hamn. Den var hemmahamn för ångaren som trafikerade sträckan mellan Tavastkyro och Siuros järnvägsstation.

Farleden slutar vid den gamla hamnen.


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16