Nylandkarta Grabbes kanal Strömma kanal Koski sluss Antskog sluss Svartå sluss Jomalvik kanal

Kanalerna i Västra Nyland
Kanavia Länsi-Uudellamaalla

Läs mer om
Antskogs sluss
Grabbes kanal
Jomalviks kanal
Koski sluss
Svartå slussar
Strömma kanal


 


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 13-03-03