Svartå slussar
Mustion sulut

Om dessa slussar finns bara lite information men numera anses det sannonlikt att det i Svartå fanns en eller två slussar på 1700-talet. Svartå ligger i Karis vid Svartån.
Henrik Johan Krej köpte Svartå bruk år 1736. Malm transporterades till bruken från Sverige med båtar och lastades på pråmar i Åminne. Därifrån transporterades den med pråmar längs Svartån till bruken. Krej köpte år 1744 en del av den gruva som fanns i Helsingfors kommun. Därför måste han bygga en ny masugn.
Krej valde att förlägga masugnen till Mjölnärby strand vid Svartån nära Åkerfors och började muddra forsarna i älven. Man muddrade en kanal som var 60 m lång och 1,2-1,8 m djup genom forsen. På samma gång byggdes vid forsen en vinsch för att dra pråmar mot strömmen.
Det finns lite information om slussen eller slussarna. Krej omnämner i ett brev år 1745 att han hade byggt två slussar mellan Svartå bruk och havet. I en rapport från kronofogde Hougberg nämnes att Krej hade byggt "en damm eller slussbyggnad".
Slussen (eller slussarna) hade sannolikt byggts vid Åkerfors under åren 1744-45.
Man vet även att Krej hade planerat bygga slussar vid Billnäs på nedre strömmen.
Krej fick inte tillåtelse att bygga en ny masugn. Därför tror man att slussen (eller slussarna) hade förfallit snabbt och om det nämndes även i ett rapport av kronofogde Hougberg år 1755.

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16