Timonen brukskanal
Timosen ruukin kanava

Timonen bruk grundades i Pudasjärvi kommun i Uleåborgs län år 1842. Järn från bruket transporterades till Uleåborg längs den nya landsvägen eller via Iijoki älv. Bruken hade skyldighet att uppehålla rännan för båttrafik vid Hirvaskoski fors. Vid mitten av 1840-talet eller lite tidigare blev en smal kanal färdig genom näset vid den sydöstra sidan av bruken.
Kanalen var avsedd dels för att leda bort överskottsvatten från älven men också för båttrafik. Därför fanns det även slussar i kanalen. Det berättas att i början av 1900-talet fanns det fortfarande synliga lämningar av slussar.
Kanalen är numera så gott som helt förmultnad. Det ser i vart fall ut som om väggarna åtminstone delvis belagts av brädor.
Lyfthöjden är numera 4,2 meter, så det bör ha funnits två slussar.

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Erkki Härö, Museiverket: Inventering av metallbruk i Finland (inte publicerat ännu)
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast