Kirkkotaipale och Varkaantaipale kanaler
Kirkkotaipaleen ja Varkaantaipaleen kanavat

Kirkkotaipale och Varkaantaipale slusslösa kanaler ligger i Ristiina kommun i sydra Savolax. Dessa kanaler förkortade sträckan mellan stora Saima och S:t Michel stad med cirka 10 km.
Farleden till S:t Michel hade muddrats på 1830- och 1850-talen, men den var ändå ganska grund. Bara små båtar kunde segla där. De boende i S:t Michel föreslog på riksdagen år 1863-64 att farleden skulle göras djupare och även att kanaler byggdes vid Kirkkotaipale och Varkaantaipale. Förslaget fick inte respons, men sickades ändå vidare till senaten som gav tillstånd att muddra några grunda sund, men man ville noggrannare utreda kanalerna.
Då planerna blev färdiga år 1872 föreslog senaten riksdagen att farleden till S:t Michel skulle göras sju fot djup. I riksdagen debatterades projektet mycket livligt men det fick ändå inte godkänt. Trots det anvisade senaten anslag för att starta arbetena. Redan i mars året därpå gavs nya anslag till projekten och det innefattade även byggande av kanaler.
Arbetena på Varkaantaipale kanal startade i juni år 1874. Kanalen byggdes huvudsaken genom berg. Mynningarna av kanalen muddrades med en ångmuddrare som hade skaffats från Saima kanal. Över kanalen byggdes en svängbro för landsvägen från Kristina till Nikinsalmi.
Kanalen blev färdig på hösten år 1877. Kanalen var 416 m lång, 8,9 m bred i bottom och 1,9 m djup.
Kirkkotaipale kanal byggdes under åren från 1875 till 1877. Denna kanal ligger några kilometer söderut från Varkaantaipale kanal.
Arbetena här var lättare då jorden bestod av grus och lera. Kanalen byggdes med samma mått som Varkaantaipale kanal.

Varkaantaipale kanal
I Kristina kommun på farleden mellan Yövesi fjärd och Louhivesi fjärd.
Längd 416 m, bredd 7,1 m, djup 1,7 m, masthöjd 8,0 m.

Halvvägs igenom Varkaantaipale kanal.

På resa uppströms.

Kanalen kan bara användas av motorbåtar då masthöjden är max 8,0 meter.

Halvvägs igenom Varkaantaipale kanal.
© Bilden tagen av Toni Raatikainen

På resa uppströms.
© Bilden tagen av Jarrno Sariola

Kanalen kan bara användas av motorbåtar
då masthöjden är max 8,0 meter.

© Bilden tagen av Sami Vastela

Kanalen har delvis sprängts genom berg.

Kanalen har delvis sprängts genom berg.

Kanalen har delvis sprängts genom berg.
© Bilden tagen av Sami Vastela

Varkaantaipale kanal sedd norrut
från landvägsbron.

© Bilden tagen av Tommi Lahtonen

Kirkkotaipale kanal
I Kristina kommun på farleden mellan Yövesi fjärd och Louhivesi fjärd.
Längd 200 m, bredd 7,1 m, djup 1,7 m, masthöjd 8,0 m.

Den södra mynningen av Kirkkotaipale kanal.

Fastän kanalen är ganska smal kan nöjesbåtar möta varandra.

Den södra mynningen av Kirkkotaipale kanal.
© Bilden tagen av Toni Raatikainen

Fastän kanalen är ganska smal kan nöjesbåtar möta varandra.
© Bilden tagen av Ville Toivanen

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14