Möhkö brukskanal
Möhkön ruukin kanava

Möhkö bruk ligger i Ilomants kommun i östra Finland vid Koitajoki älv. Bruket transporterade sjömalm från över 100 sjöar längs Koitajoki älv.
Kanalen byggdes av bruksägare Nils Ludvig Arppe och bruket bekostade den helt. Därför finns det ingen information om bygget. Man vet inte heller säkert när kanalen byggdes då brukets arkiv har försvunnit. Sannolikt byggdes kanalen år 1872.
Kanalen var dock färdig år 1881 då inspektör C.P. Solitander gjorde en rundresa bland östra Finlands bruk. Han skrev en beskrivning av kanalen.
Man hade byggt en damm i forsen. Denna var färdig år 1872. Kanalens övre mynning var uppströms från dammen och kanalen förgrenade sig efter cirka 200 m till två kanaler. En kanal var kraftverkskanal för bruken och den andra kanalen hade byggts för båtar. Den var cirka 470 m lång och hade fyra slussar.
Den första slussen på övre kanalen var gemensam för båda kanalerna. Den var 126 m lång och med hjälp av den reglerades vattennivån på båda kanalerna. Slussen hade gjorts så lång sannolikt för att det via kraftverkskanalen även flottades stockar. Slussarnas väggar hade byggts av timmer.
På båtkanalen fanns tre slussar som var 29,3 m, 41,2 m respektive 22,5 m långa. Alla slussarnas bredd var 5,5 m. Djupet var i allmänhet cirka 1,5 m.
Bruket hade en liten hjulångare som bogserare och även flera pråmar.
Kanalen användes av bruket för transporter till år 1907 då brukets verksamhet upphörde helt.
Kanalen restaurerades i början av 1990-talet av Museiverket som dessutom restaurerar hela bruksområdet. Den gamla kanalen grävdes fram och användbart timmer bevarades, men till exempel slussarna med sina portar har byggts om helt. Hela bruksområdet är numera en sevärdhet med många evenemang.

Tarmo Hurskainen © 2005

Möhkö brukskanal ombyggdes på 1990-talet enligt den gamla modellen.

Portens struktur.

En del av kanalen torrlades sommaren 1992 på grund av byggarbetet.

Lite senare blev kanalen färdig för trafik.

Möhkö brukskanal ombyggdes på 1990-talet enligt den gamla modellen.

Portens struktur.

En del av kanalen torrlades sommaren 1992 på grund av byggarbetet.

Lite senare blev kanalen färdig för trafik.

© Bilderna tagna av Kimmo Rantanen

Slussen på vänster och vattenhjulet på höger (i byggnaden).

Vattenkraft för bruket.

Slussarna mot sjön Nuorajärvi.

Slussen på vänster och vattenhjulet på höger (i byggnaden).

Vattenkraft för bruket.

Slussarna mot sjön Nuorajärvi.

© Bilderna tagna 1994 av Riitta Kankkunen


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast