Läppogubbenin kanava
Leppogubbskanalen

Tämä kanava kaivettiin Lapuanjoen suuhun Uusikaarlepyyssä ilmeisesti vuosien 1850 ja 1855 aikana.. Voimakas maan kohoaminen Läppogubbenin ja Djupstenin välillä teki mahdottomaksi kulkea veneellä vanhaa reittiä påitkin Uusikaarlepyystä ulkosatamaan. Matka jokisuun kautta tuli kilometrejä pidemmäksi.
Paikalliset asukkaat halusivat oikoväylän ulkosatamaan ja sen tähden kaivettiin kanava Lapuanjoen ja Alorsfjärdenin välille. Se oli tarkoitettu vain pienille veneille, koska se oli matala ja kapea.
Kun maan kohoaminen jatkui muuttui kanava vähitelleen liian matalaksi kulkea. Tiedetään kuitenkin, ettö vielä vuonna 1901 kanavan läpi kuljettiin 24-jalkaisella veneellä korkean veden aikana. Talvisin jäätynyt kanava toimi jäätienä.
Sakari Topeliuksen kesämökki sijaitsi lähistöllä olevassa Stora Alörenin saaressa, joten Topelius kulki usein kanavan kautta mökkimatkoillaan.
Nykyisin kanava on havaittavissa matalana ja kapeana ojana.
Paikallinen väestö kutsuu Lapuanjoen osuutta Uusikaarlepyystä jokisuuhun myös Uusikaarlepyynjoeksi.

Tarmo Hurskainen © 2006


Lähde: Fredrik Liljeströmin internetsivut "Nykarlebyvyer"
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

Denna sida på svenska

Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-10-16