Leppogubbskanalen
Läppogubbenin kanava

Denna kanal grävdes i Nykarleby vid Lappo ås mynningen troligen under åren 1850-55. Den kraftiga landhöjningen mellan Läppogubben och Djupsten gjorde det omöjligt att segla längs den tidigare båtfarleden från Nykarleby till uthamnen. Sträckan blev många kilometer längre via mynningen av Lappo å.
De lokala invånarna ville en genväg till uthamnen och därför grävdes kanalen mellan Lappo å och Alörsfjärden. Den var avsedd bara för små båtar då den var smal och grund.
Då landhöjningen fortsatte blev kanalen så småningnom för grund att trafikera. Man vet dock att ännu år 1901 kunde 24 fots båtar ta sig genom kanalen vid högt vattenstånd. På vintrarna användes den som isväg.
Den berömda finske diktaren och författaren Zacharius Topelius gick ofta genom kanalen då hans sommarstuga låg på Stora Alören som är holmen nära på Djupsten näs.
Man kan numera bara skönja kanalen som ett grunt och smalt dike.
Lokalbefolkningen kallar Lappo å för Nykarleby älv på sträckan från Nykarleby ut till Alörsfjärden.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källor: Fredrik Liljeströms internetsidor "Nykarlebyvyer", 2006.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast