Kanalerna i Saimens sjösystem

Saiman kanava 61k.shtml 60k.shtml 55k.shtml 58k.shtml 64k.shtml 54k.shtml 57k.shtml 62k.shtml Pielisjoki kanaler 59k.shtml 46k.shtml 01k.shtml 02k.shtml 03k.shtml 04k.shtml 53k.shtml 05k.shtml 48k.shtml 06k.shtml 07k.shtml 08k.shtml 63k.shtml 09k.shtml 13k.shtml 47k.shtml 14k.shtml 15k.shtml 50k.shtml 51k.shtml 34k.shtml 45k.shtml 36k.shtml 37k.shtml 38k.shtml 35k.shtml 56k.shtml 39k.shtml 40k.shtml 41k.shtml 42k.shtml 43k.shtml 44k.shtml 52k.shtml 10k.shtml 11k.shtml 12k.shtml 20k.shtml 21k.shtml 24k.shtml 22k.shtml 23k.shtml 25k.shtml 26k.shtml 27k.shtml 28k.shtml 49k.shtml 16k.shtml 17k.shtml 18k.shtml 19k.shtml 29k.shtml 33k.shtml 32k.shtml 31k.shtml 30k.shtml 54t.shtml 55t.shtml 57t.shtml 58t.shtml 59t.shtml 60t.shtml 61t.shtml 62t.shtml 64t.shtml 01t.shtml 02t.shtml 03t.shtml 04t.shtml 05t.shtml 06t.shtml 07t.shtml 08t.shtml 09t.shtml 10t.shtml 11t.shtml 12t.shtml 13t.shtml 14t.shtml 15t.shtml 16t.shtml 17t.shtml 18t.shtml 19t.shtml 20t.shtml 21t.shtml 22t.shtml 23t.shtml 24t.shtml 25t.shtml 26t.shtml 27t.shtml 28t.shtml 29t.shtml 30t.shtml 31t.shtml 32t.shtml 33t.shtml 34t.shtml 35t.shtml 36t.shtml 37t.shtml 38t.shtml 39t.shtml 40t.shtml 41t.shtml 42t.shtml 43t.shtml 44t.shtml 45t.shtml 46t.shtml 47t.shtml 48t.shtml 49t.shtml 50t.shtml 51t.shtml 52t.shtml 53t.shtml 56t.shtml 63t.shtml


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast