Vihovuonnekarta

Vihovuonne kanal
Vihovuonteen kanava

Vihovuonne kanalen ligger i kommunen Heinävesi i Östra Finland. Ta vägen 476 och kör ungefär 7 kilometer från Heinävesi kyrkby mot Joensuu. Du ser en skylt på höger "Vihovuonteen kanava". Kör ca 1,5 kilometer och du är framme.

Kanalbygget i Vihovuonne 1903-1905
Vihovuonne kanal grävdes genom näset Kaivannonniemi som ligger på Vihovuonne forsens västra strand. Byggandet började i slutet av 1903. En stensluss byggdes mellan september och november 1905. Totalkostnaderna var 155 794 mark.

Kanalmått:

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Slussens bredd

Slussens djup

Cirka 75 m

0,8-1,0 m

1

36 m

7,5 m

2,1 m

Kanaltornet och slussens övre port mot Kerma kanalen.

Slussen nedströms.

Nedre slussport och vackert stenverk.

Kanaltornet och slussens övre port mot Kermakanalen.

Slussen nedströms.

Nedre slussporten och vackert stenverk.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Kanallinjen nedströms. Vågbrytaren ligger på vänster.

Vågbrytaren mellan forsen och kanalen.

Vihovuonne forsen och vågbrytaren.

Kanallinjen nedströms. Vågbrytaren ligger till vänster.

Vågbrytaren mellan forsen och kanalen.

Vihovuonneforsen och vågbrytaren.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Vihovuonne forsen.

Nedre slussport och kanalvaktens hus.

Slussens övre port.

Vihovuonneforsen.

Nedre slussporten och kanalvaktens hus.

Slussens övre port.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Farleden mot Kerma kanalen.

Vihovuonne forsen mor Kerma.

Farleden mot Kermakanalen.

Vihovuonneforsen mot Kerma.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Vihovuonne kanal i dag
Vihovuonne kanal används flitigt och området är i bra skick. Kanalen har självbetjäning.
Det lönar sig att ta ångskeppet Savonlinna-Kuopio-Savonlinna och segla alla Heinävesi kanaler, Pilppa, Vihovuonne, Kerma och Karvio.

Riitta Kankkunen © 2005

Den övre porten från väntbryggan.

© Bilden tagen av Sami Vastela

Den övre porten från väntbryggan.

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Egna besök,
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16