Heinävesifarleden
Heinäveden reitti

Heinävesi farled är en alternativ farled mellan städerna Savonlinna och Kuopio för djupfarleden eller Leppävirta farled går genom staden Varkaus. Farleden förenar sjöarna Kallavesi och Haukivesi genom Vehmersalmi och sjöarna Suvasvesi och Varisvesi. Finlands största ö Soisalo ligger mellan farlederna.

Kanalisering av Heinävesi farled
Efter byggandet av Karvio kanal krävde man att en farled skulle byggas mellan sjöarna Kermajärvi och Joutsenvesi. Den 3 september 1898 påbörjade ingenjör Ivar Telén att granska möjliga farleder. Han föreslog att tre slusskanaler skulle byggas bredvid forsarna Kissakoski, Vihovuonne och Pilpankoski. Teléns plan ansågs som bristfällig av överstyrelsen. Enligt överstyrelsen kostar kanaliseringen minst 757 000 mark och dessutom förbättring av farleden mellan sjön Suvasvesi och Karvio kostar 50 000 mark.
Den 16 januari 1902 gav senaten 850 000 mark för arbetet och uppmanade överstyrelsen att granska kanallinjen på nytt för att ta reda på totalkostnaderna.
På sommaren 1902 gick ingenjör Albert Wulff från sjön Suvasvesi till sjön Joutsenvesi. Efter att överingenjör Werner Lindberg kontrollerade Wulffs förslag på hösten 1902 skickade överstyrelsen kanaliseringsplanen till senaten den 11 december. Enligt den nya planen skulle tre slusskanaler byggas i Kerma, Vihovuonne och Pilppa och en öppen kanal i Vääräkoski. Slussarna skulle byggas av sten och lika stora som slussen i Karvio, alltså 35,5 x 7,5 m x 2,1 m.

Läs mer om Karvio kanal
Läs mer om Kerma kanal
Läs mer om Vihovuonne kanal
Läs mer om Pilppa kanal

Riitta Kankkunen © 2005


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava; 1991, och Riitta Kankkunens egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16