kermakarta

Kerma kanal
Kerman kanava

Kerma kanal ligger i Heinävesi kommun i Östra Finland. Ta väg nummer 476 och kör till byn Kerma. Vägen till kanalen börjar mellan Kermaforsen och den höga Hynniläntaipalebron. Det står Kerman kanava på skylten. Kör vidare på grusvägen men lämna bilen bredvid den gamla dansbanan för det finns inga parkeringsplatser nära kanalen. Kanalen ligger under bron ungefär 200 meter från dansbanan.

Kanalbyggandet i Kerma 1903 - 1905
Arbetet i Kerma påbörjades 1903. Kanallinjen gick genom ett näs mellan sjön Kermajärvi och viken Koskilahti. Grävarbetet och stenslussen blev färdiga 1905 och en rullbro över kanalen byggdes samtidigt.

Kanalmått:

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Slussens bredd

Slussens djup

Cirka 200 m

2,3 - 2,4 m

1

36 m

7,5 m

2,1 m

Kerma kanalen och svängbron nedströms.

Båten har lämnat Kerma kanalen och seglar nedströms mot Vihovuonne

© Bilderna
tagna 1973.

Kerma kanal och svängbron nedströms.

Båten har lämnat Kerma kanalen
och seglar nedströms mot Vihovuonne

S/S Kallavesi går in i Kermaslussen på vägen frånKuopio mot Savonlinna i början av 1980-talet.

Nu går det att stiga ombord på översta däcket.

S/S Kallavesi fortsatte till Savonlinna men S/S Heinävesi seglar till Kuopio. Ännu i början av 1980-talet var det möjligt att byta fartyg i Kerma kanalen men trafiken minskade och numera är det bara ett ångfartyg som seglar mellan de två städerna.

S/S Kallavesi går in i Kermaslussen på vägen frånKuopio mot Savonlinna i början av 1980-talet.

Nu går det att stiga ombord på översta däcket.

S/S Kallavesi fortsatte till Savonlinna men S/S Heinävesi seglar till Kuopio. Ännu i början av 1980-talet var det möjligt att byta fartyg i Kerma kanalen men trafiken minskade och numera är det bara ett ångfartyg som seglar mellan de två städerna.

Kermakanalens övre slussport.

Övre slussport och bron bakom slussen.

Nedre slussport och bron.

Kermakanalens övre slussport.

Övre slussporten och bron bakom slussen.

Nedre slussporten och bron.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Kanallinjen nedströms mot Vihovuonne.

Kanalvaktens hus.

Kanallinjen nedströms mot Vihovuonne.

Kanalvaktens hus.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Hynnilänsalmi bro.

Slussen

Hynnilänsalmi bro.

Slussen

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Kanallinjen motströms mot Karvio.

Är denna bro den gamla Joensuu bron eller inte?

Slussens nedre port mot Vihovuonne.

Kanallinjen uppströms mot Karvio.

Är denna bro den gamla Joensuu bron eller inte?

Slussens nedre port mot Vihovuonne.

© Bilderna tagna av Riitta Kankkunen 2005

Kerma kanalen i dag
Kerma kanal används flitigt och är i bra skick. Så vitt jag vet ersattes den gamla rullbron med en svängbro som tidigare fanns i Joensuu och gick över Joensuukanalen innan den byggdes om i början av 1970-talet. Tyvärr har jag inte fått någon bekräftelse på detta. Kermakanalen har numera självbetjäning.

Riitta Kankkunen © 2005

Passagerarfartyg m/s Puijo i slussen.

Nöjesbåtar i slussen på väg nedströms.

© Bilderna
till vänster
är tagna av
Sami Vastela 2005

Nöjesbåtar i slussen på väg nedströms.

Passagerarfartyg m/s Puijo i slussen.

Nöjesbåtar i slussen på väg nedströms.

Kanalen från den nedre strömmen.
Den nedre porten och bron är öppna.

© Bild: Jarrno Sariola

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Egna besök,
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16