Haapavirta kanal
Haapavirran kanava

1882 - 1883
Haapavirta kanal ligger i ett mycket intressant område. Före skogsvägen som byggdes på 1990-talet fick man gå längs en smal stig genom skogen från den närmaste vägen nummer 5100 till kanalen. Avståndet mellan vägen och kanalen är cirka 3 km. Numera kan man köra eller gå längs en skogsväg och behöver gå endast cirka en kilometer längs stigen. Det lättaste sättet är att följa skyltar till Jakokoski kanalmuseet längs vägarna 73 eller 74. Jakokoski har märkts i kartan (Jakokosken kanava, Jakokosken kanavamuseo, Jakokoski kanavamuseo).
Det finns två alternativa vägar till Haapavirta. Du kan köra från Joensuu cirka 13 km längs landsvägen nummer 6 mot staden Kajaani och sedan väg 73 mot Lieksa och svänga in på väg nummer 5100 i byn Jakokoski mot byarna Mönni och Selkie. Den andra möjligheten är att köra längs väg nummer 74 från Joensuu mot Ilomants och svänga in på väg 5100 ungefär 20 km österut från Joensuu. Väg 5100 tar dig till det rätta stället. Det enda problemet med skogsvägen till Haapavirtakanalen är att den inte har något namn.
Det lättaste sätt att hitta kanalen är att använda Grundkartan nummer 4242 01 MÖNNI. Titta på älven Pielisjoki söderut från Mönni gamla färjeläge (Mönnin lossi) och du hittar namnet Kanavalahti. Den smala leden söderut från namnet Kanavalahti är Haapavirta kanalen.
Om du inte har grundkartan kan du hitta kanalen genom att följa landmärken. Om du kommer från Mönni tidigare färjeläge leta efter ett ljusgrönt hus på vänster sida och en gul postlåda där det står Mönni 8. Kör lite vidare och sväng till höger i nästa vägkorsning. Om du kommer från väg nummer 74 leta efter en tom ljusgul butik på höger sida och sedan kommer en kurva till höger. Efter kurvan ser du en vägkorsning på vänster kör in där. Kör längs skogsvägen och sväng inte. Snart kommer en länk som är avsedd för vändning av timmerbilar. Leta efter en parkeringsplats och lämna bilen där. Titta på marken och du ser en rund sten till vänster. Stigen till Haapavirtakanalen finns bakom stenen. Gå längs stigen och snart du är framme. Grundkartan är en väldigt stort hjälp.


 

Slussbygget
Alla andra Pielisjokikanalerna var redan färdiga när arbetet i Haapavirta påbörjades. Under år 1879 hade man rensat Haapavirtaströmmen men resultatet var dåligt. Berndt Höök gjorde en plan för en kanal i Haapavirta 1881 och i januari 1882 gav senaten ett anslag 125 000 mark för byggandet av en sluss.
En sluss byggdes genom ett näs på den östra sidan av Haapavirtaströmmen. Kanalen byggdes av trä och dess mått motsvarade måtten för alla andra Pielisjokikanalerna. Kanalen kostade totalt 124 999 mark. Träslussen byggdes antagligen om till en betongsluss under 1913 - 1915 som står hugget i en kanalsten. Stenen står nära porten uppströms på fastlandet.

Skogsvägen till Haapavirta kanal och vägkorsning (väg 5100) i byn Mönni.

Länken för vändning av timmerbilar.

Titta på backen och på vänster i diket ser du en ljus sten bredvid en liten gran. Här börjar stigen till kanalen.

Stigen till Haapavirta kanalen.

Skogsvägen till Haapavirta kanal och vägkorsning (väg 5100) i byn Mönni.

Länken för vändning av timmerbilar.

Titta på backen och på vänster i diket ser du en ljus sten bredvid en liten gran. Här börjar stigen till kanalen.

Stigen till Haapavirta kanalen.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Nu är du nästan framme  pollarna syns.

Haapavirta slussen uppströms.

Haapavirta slussen nedströms.

Kanalvaktens hus och märket privatområde.

Nu är du nästan framme pollarna syns.

Haapavirta slussen uppströms.

Haapavirta slussen nedströms.

Kanalvaktens hus och märket privatområde.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Kanalvaktens hus ligger ganska nära slussen. Här ser du också mekanismen av tömningsluckor.

Porten nedströms. Vattennivån är högre än före år 1971.

Kanallinjen motströms. Den gamla stenväggen har delvis rasat.

Farleden motströms mot staden Nurmes och det tidigare färjeläget vid Mönni.

Kanalvaktens hus ligger ganska nära slussen. Här ser du också mekanismen av tömningsluckor.

Porten nedströms. Vattennivån är högre än före år 1971.

Kanallinjen uppströms. Den gamla stenväggen har delvis rasat.

Farleden uppströms mot staden Nurmes och Mönni färjan.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Farleden nedströms mot staden Joensuu.

En kanalsten nära porten (motströms). Antagligen är dessa siffror årtalen 1913 - 1915.

Farleden nedströms mot staden Joensuu.

En kanalsten nära porten (uppströms). Antagligen är dessa siffror årtalen 1913 - 1915.

© Bilderna tagna 2004 av Riitta Kankkunen

Haapavirta kanal idag.

Haapavirta sluss utan slussportar.

Haapavirta sluss utan slussportar.

Slussarnas övre delar ligger på land idag.

Haapavirta kanal idag.

Haapavirta sluss utan slussportar.

Haapavirta sluss utan slussportar.

Slussarnas övre delar ligger på land idag.

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

Slussarnas övre delar ligger på land idag.

Gamla portar ger inte upp frivilligt.

Kanalhuset i Haapavirta.

Paul Wahl & Co 1882 - den firman finns inte längre.

Slussarnas övre delar ligger på land idag.

Gamla portar ger inte upp frivilligt.

Kanalhuset i Haapavirta.

"Paul Wahl & Co 1882" - den firman finns inte längre.

© Bilderna tagna 2010 av Pentti Sorsa

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

354 m

0,3 m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m

Haapavirta kanalen i dag
Haapavirtakanalen finns kvar men togs ur bruk sedan den nuvarande Kuurnakanalen byggts 1968 - 1971. Vattennivån har ändrats och är högre än tidigare. Det lönar sig att besöka kanalen för den är ett minne av gamla tider även av det skälet att det inte finns körvägar fram utan man måste gå längs en smal stig genom skogen. Kanalen och kanalhuset är privat område men man kan besöka stället om man inte stör de som bor där.
På vintern finns en snöskoterrutt i området. Närmare uppgifter om snöskoterrutter i Norra Karelen får du genom att kontakta Karelia Expert.

Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991. Riitta Kankkunens egna besök på plats.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14