Vianto kanal

Ahkiolahti kanal
Ahkiolahden kanava

Den nedre porten av Ahkiolahti sluss.

Ahkiolahti sluss nedre port.

© Bilden tagen av Lassi Kokkonen

Vianto kanal blev för liten då fartygen blev större. Då bygget av Nerkoo kanal startades år 1866 beslutade senaten att bygga en kanal i Ahkiolahti. Den skulle göra det möjligt att segla mellan Iisalmi och Kuopio med större fartyg.
Kanalen planerades mellan Maaninkajärvisjön och Onkivesisjön. Den nya kanallinjen var över 1,5 km lång. Bygget startades i juni år 1866 men det avbröts redan i oktober. Arbetema fortsattes först i december året därefter. Kanalen grävdes till det slutliga djupet cirka 600 meter från Onkijärvi sjön. Följande vår grävdes den nedre kanalen och platsen av slussen. Vid kanalen byggdes en liten järnväg för att föra bort den jord som grävdes ur kanalen.
Men anslagen tog nära på slut. Då beslutades att koncentrera arbetena på Nerkoo kanal och arbetena på Ahkiolahti kanal avbröts under sommaren år 1868. Nytt anslag fick man först år 1872 då arbetena startades igen.
Flera skred orsakade stora svårigheter och därför planterades pilträd för att binda jorden. Slussen av timmer byggdes under åren 1873 till 1874. Den var 38,6 m lång och 7,8 m bred. Djupet var 1,9 m vid lågvatten.
Över kanalen byggdes en svängbron av järn. Kanalen blev slutligen färdig i slutet av år 1874 men hade öppnats för trafik redan ett halvår tidigare. Total längd var 1 672 m.
Även detta bygge drabbades av många sjukdomar och över 100 arbetare avled. Det värsta gisslet var tyfusen särskilt år 1868.
Då kanalen hade öppnats för trafik skaffades i Iisalmi två ångfartyg av järn. Det mindre fartyget sattes in på linjen mellan Iisalmi och Kuopio medan den större ångaren börja att segla till Tyskland via Saima kanal.
Ahkiolahti och Nerkoo slussar byggdes om när farleden förbättrades under åren 1914 till 1920. Den nya slussarna byggdes av betong och farleden muddrades till 2,4 meters djup.
Ahkiolahti kanal byggdes om igen under åren 1981 till 1983 för flottning. Den nya kanalen förlades delvis på samma plats som den gamla, men nedre kanalen och slussen byggdes lite åt nordväst jämfört med den gamla slussen. Man behövde då inte riva den gamla slussen som blev kvar för nöjesbåtar. Den är numera en sevärdhet.
Numera genomförs mellan 500 och 600 slussningar per år på kanalen. År 2004 flottades cirka 18 000 ton timmer genom kanalen.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

1 870 m

3,10 - 3,50 m

1

160 m

11,8 m

2,4 m

12 mAhkionlahtis sluss byggd i 1980-talets stil.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi.

Slussen och dess miljö.

Ahkionlahtis sluss byggd i 1980-talets stil.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi.

Slussen och dess miljö.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

Slussport uppströms och kanallinjen mot sjön Onkivesi. Slussen ligger under landsvägen 77.

Kanalmiljön uppströms.

Porten uppströms.

Landsvägsbron över kanalen och timmerflottningsslussen i sin helhet.

Slussport uppströms och kanallinjen mot sjön Onkivesi. Slussen ligger under landsvägen 77.

Kanalmiljön uppströms.

Porten uppströms.

Landsvägsbron över kanalen och timmerflottningsslussen i sin helhet.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

Ahkiolahti gamla kanal

Ahkionlahti gamla kanal används än idag för båttrafik.

Kanaltornet är inte original.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi.

Ahkionlahti gamla kanal används än idag för båttrafik.

Kanaltornet är inte original.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

Kanallinjen mot sjön Maaninkajärvi.

Slussens stenar och porten nedströms.

Kanallinjen mot Onkivesi och landsväg nummer 77.

Kanallinjen mot sjön Maaninkajärvi.

Slussens stenar och porten nedströms.

Kanallinjen mot Onkivesi och landsväg nummer 77.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16