Ahkionlahden kanava

Vianto kanal
Viannon kanava

Muddringarna på farleden från Kuopio till Iisalmi blev aktuella då Taipale och Konnus kanaler byggdes. På denna farled fanns fyra strömmar och en fors som hindrade sjöfarten. Ryssarna hade redan i början av 1800-talet startat stora muddringar på denna farled men de förblev ofullbordade.
På 1830-talet började man planera muddringar för en farled mellan Kuopio och Iisalmi. Planerna blev färdiga år 1842. De viktigaste arbetena var att bygga en slusskanal vid Viannonkoski fors, slusslösa kanaler förbi Ruokovirta, Nerkkoonvirta och Tomperinvirta strömmar samt muddrig i Lammasvirta ström.
Kejsaren anvisade anslag år 1845 och kanaliserinngsarbetena startades på södra delen av farleden. Först grävdes kanalen förbi Ruokovirta ström genom en udde. Den blev färdig på hösten 1846. Året därpå fortsattes arbetena på norra delen av farleden på fyra platser. Tomperinvirta ström och Lammasvirta ström muddrades. Förbi Nerkkoonvirta ström grävdes en kanal som gick mitt igenom den i strömmen liggande ön.
Den svåraste punken var Vianto fors. Skillnaden mellan vattennivåerna var lite över två meter. Man beslutade att gräva en kanal genom forsen med en sluss i den kanal som ryssarna redan tidigare byggt. Bygget startades år 1847.
Bygget stötte på stora svårigheter som sinkade arbetena. Man måste bygga ett pumpverk då vatten strömmade in i den ofullbordade kanalen. Den tänkta platsen för slussen var inte bra nog, man tvingades bygga den på annat ställe för att få fast grund. Slusskanalen blev färdig hösten 1852. Slussen byggdes av sten och var 29,6 m lång, 3,9 m bred och 1,2 m djup. Kanalens totala längd var 266 m.
När denna kanal var färdig kunde hela farleden mellan Kuopio och Iisalmi öppnas för trafik.
Vianto kanal stängdes år 1874 med en jorddamm. Den hade blivit för liten och i stället för den byggdes Ahkiolahti slusskanal.

Tarmo Hurskainen © 2005


Den gamla Viantokanalen ligger bredvid landsväg 77 mycket nära Ahkionlahti kanal. På skylten står det: Viannon vanha kanava.

Den gamla slussen är delvis torrlagd men dess konstruktion syns utmärkt.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi. Här syns att slussväggarna inte är lodrätta.

Den gamla Viantokanalen ligger bredvid landsväg 77 mycket nära Ahkionlahti kanal. På skylten står det: Viannon vanha kanava.

Den gamla slussen är delvis torrlagd men dess konstruktion syns utmärkt.

Slussen mot sjön Maaninkajärvi. Här syns att slussväggarna inte är lodrätta.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

Slussväggens egendomliga struktur.

Slussen från sjön Maaninkajärvi.

Kanallinjen mot sjön Maaninkajärvi.

Slussväggens egendomliga struktur.

Slussen från sjön Maaninkajärvi.

Kanallinjen mot sjön Maaninkajärvi.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

Kanallinjen mot Onkivesi sluter mot landsväg 77.

Kanallinjen bakom landsvägen 77.

Vianto sluss var alldeles för smal och togs ur bruk när Ahkionlahti kanal blev färdig.

Kanallinjen mot Onkivesi sluter mot landsväg 77.

Kanallinjen bakom landsvägen 77.

Vianto sluss var alldeles för smal och togs ur bruk när Ahkionlahti kanal blev färdig.

© Bilderna tagna 1999 av Riitta Kankkunen

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16