Äijälänsalmi kanal
Äijälänsalmi kanava

Äijälänsalmi sund finns i Jyväskylä stad i Mellersta Finland. De förbinder norra Päjäne och Jyväsjärvi sjöarna. Jyväskyläs hamn ligger vid Jyväsjärvi sjö. Sunden är den gamla Äijälänjoki å som rensades flera gånger under åren 1839-59 och vattennivån i Jyväsjärvi sjö sjönk mer än en meter och fick samma nivå som Päjäne.
På samma tid började ångbåtstrafiken öka kraftigt i Päjäne och sunden öppnade en farled till Jyväskylä.
Landskapsförbundet vill nu att sunden skall renoveras då de har grundats upp. Strömmen har blivit svagare och det påverkar tillståndet i Jyväsjärvi sjön.
Äijälänsalmi är cirka 700 meter lång och 35 meter bred. Masthöjden är 10 meter och ledens djup 1,8 meter.

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16