Kitömap

Kivisalmi sund
Kivisalmi

Kivisalmi sund ligger nära Kotka stads centrum vid kusten av östra Finska viken. Den förbinder Keisarinsatama fjärden och Vasikkasaari hamnbassäng. Sunden ligger mellan Hovinsaari holme och Kotkansaari holme som utgör Kotka stads centrum.
Sundet var bredare förr men man har byggt bankar på sidorna och det är numera cirka 15 meter brett. Det finns tre landsvägsbroar och två järnvägsbroar över sundet på en sträcka av cirka 150 meter. Masthöjden är 4,3 meter och ledens djup 0,9 meter.

Tarmo Hurskainen © 2006

Den östra mynningen av Kivisalmi sund.

Båtleden genom Kivisalmi sund går under tre broar.

Den östra mynningen av Kivisalmi sund. Båten kommer från Keisarinsatama fjärden till Vasikkasaari hamnbassäng.
© Bild Kimmo Rantanen

Båtleden genom Kivisalmi sund går under tre broar.
© Bild Kimmo Rantanen

 


Källor: Tarmo Hurskaisens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16