Sitkoinleuvansalmi kanal
Sitkoinleuvansalmen kanava

I Puumala kommun på farleden österut från Puumala centrum till Tetriselkä.
Längd 50 m, bredd 8,0 m, djup 2,4 m, masthöjd 5,4 m.

Tarmo Hurskainen © 2005


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16