Vuotsokarta

Vuotso kanal
Vuotson kanava

Vuotso kanal ligger i Sodankylä kommun i Lappland. Kanalen är en del av Kemijoki älvs regleringssystem med två stora konstgjorda sjöar Porttipahta och Lokka. Via kanaler tappas vatten från Lokka till Porttipahta och vidare till kraftverket av Kitinen.
Lokka blev färdig år 1967 och Porttipahta år 1970. Kanalen mellan dessa grävdes tio år senare och den blev färdig år 1981. Den slusslösa kanalen är cirka 10 km lång och längs den går en utstakad båtled med 1,5 meters djup. Kanalen är den nordligaste utprickade farleden i Finland och den används särskilt av fiskare.

Tarmo Hurskainen © 2006

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast