Gamla Vasa karta

Gamla Vasa kanal
Vanhan Vaasan kanava

Gamla Vasa kanal Gamla Vasa ligger cirka sju kilometer sydost om nuvarande Vasa stads centrum. Fartygstrafiken till Gamla Vasas hamn försvårades avsevärt i slutet av 1700-talet då landhöjningen i området var mycket kraftig. Därför grävdes i början av 1800-talet denna kanal för att åter förena staden med havet. Kanalen är cirka 4,5 km lång men den blev utan betydelse efter stadens brand i år 1852. Vasas nya centrum och nya hamn byggdes då vid havet. Kanalen finns dock kvar och den används bland annat av kanotiser.

Tarmo Hurskainen © 2008

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2008
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast