Leutolahtimap

Kanalen mellan Pitkävuono och Leutolahti
Kanava Pitkävuonon ja Leutolahden välillä

Detta är en av nordligast belägna kanalerna i Finland. Den ligger i Inari kommun och förbinder Pitkävuono och Leutolahti, vilka båda är vikar i Muddussjön. Kanalen är cirka 250 meter lång.
Den var en viktig farled mellan Kaamanen by och Inari kyrkby innan landsvägen byggdes mellan dessa byar år 1932. Man kan än idag gå genom kanalen med liten båt. Kanalen har veterligen inget namn.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källa: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2005.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast