Nerkoo kanal
Nerkoon kanava

Glädjen över om den nya farleden i norra Savolax blev kort då man snart märkte att farleden var för grund. Djupet i Vianto kanal var bara 1,2 m och grunda strömmar försvårade fartygstrafiken.
År 1866 startades bygget av Nerkoo och Ahkionlahti kanaler. Nerkoo kanal byggdes mellan Onkivesisjön och Nerkoosjön för att passera Nerkoonvirta och Lammasvirta strömmar. Kanalen blev 1 350 m lång.
Det var hungersnöd i Finland då och kanalbygget gav arbete. Många arbetare var dock i dålig kondition och bygget gick därför mycket långsamt. Många sjukdomar drabbade arbetarna och bara under exempelvis 1868 avled över 100 arbetare.
Anslagen tog slut på våren 1867 och bygget avbröts. Det fortsattes på hösten, men samtidigt söktes något sätt att sänka kostnaderna. Det hade planerats att slussen skulle byggas av sten men det beslutades att i stället bygga den i trä.
Slussen och rullbron över kanalen blev färdiga våren 1869 men kanalen kunde inte öppnas för trafik då vattennivån i Onkijärvi sjö hade stigit kraftigt på grund av häftiga regn på våren. Översvämningen skadade kanalen och det bllev möjligt att reparera kanalen först i slutet av sommaren då vattenytan hade sjunkit. Då uppstod ett nytt problem i och med att vattenytan i Nerkoosjön sjönk så kraftigt att man måste fördjupa kanalen på hela sträckan. Kanalen öppnades för trafik i september 1869.
Nerkoo kanal byggdes under åren 1981 - 1983 om för flottning. Den nya kanalen byggdes på samma linje med den gamla kanalen. Den breddades västerut. Kanalen har numera 500-600 slussningar per år. År 2004 flottades cirka 18 000 ton timmer genom kanalen.

Tarmo Hurskainen © 2005

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

1770 m

1,00 - 1,30 m

1

160 m

11,8 m

2,4 m

12 m


Nerkoo kanal från övre porten. Det är stillsamt på kanalen i november.

Den nedre porten av Nerkoo sluss.

Landsvägsbron över kanalen håller på att öppnas

Nerkoo kanal från övre porten.
Det är stillsamt på kanalen i november.

© Bilden tagen av Jarno Tuovinen

Den nedre porten av Nerkoo sluss.

© Bilden tagen av Lassi Kokkonen

Landsvägsbron över kanalen håller på att öppnas

© Bilden tagen av Lassi KokkonenKällor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia. Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16