Uutelakarta

Nybonda kanal
Uutelan kanava

Detta är en ny landskapskanal i Helsingfors. Den ligger i Nordsjö i ett nytt bostadsområde i Solviken. Projektet var mycket omdiskuterat då det beräknades kosta 17 miljoner euro.
Kanalen är nu nästan färdig men slutarbetena dröjer till år 2007. Den går 600 meter in i landet från den nuvarande Mustalahti båthamn.
Kanalen är 10 - 50 meter bred och den har tre nivåer. Den nedre nivåen är 380 meter lång och den är på havsnivå med 2,1 meters djup. De andra nivåerna är tre respektive fem meter över havsnivåen. Vatten pumpas från havet till den översta nivåen varifrån vatten rinner via trappor till de nedre nivåerna.
Över kanalen byggs flera gångbroar. På väststranden och botten av kanalen byggs höghus.
Kanalen kallas ibland även Solviken kanal eller Nordsjö kanal.

Tarmo Hurskainen © 2006

 


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Denna sida på finska

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14