Kanaler i Malax skärgård
Kanavia Maalahden saaristossa

Det finns två smala kanaler i Malax skärgård i Bottenhavet cirka 13 kilometer sydväst om Vasa stad.

Mellan Tobaksrullen och Bargrund finns en cirka 400 meter lång kanal som förbinder Gropen och Högskärssjön. Det är ett gammalt sund som sedan länge använts för båttrafik av lokalbefolkningen. Ännu i början av 1970-talet gick det att köra igenom här om det var väldigt högt vattenstånd, men till slut gjorde landhöjningen det helt omöjligt att ta sig fram.
Under vintern 1981 grävdes kanalen upp, och det blev genast ganska mycket trafik på kanalen.
På den tiden fanns inte så många sommarstugor i ormådet, men under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet byggdes många sommarstugor där, vilket medfört att trafiken ökat än mer och nu är rätt livlig.

Den andra kanalen är cirka 350 meter lång och går genom Algrundet. Den grävdes 1972 för att få bättre cirkulation på vattnet i Alskogssjön och för att förhoppningsvis förbättra fisket i sjön.

Tarmo Hurskainen © 2006


Bilder från kanalen vid Algrundet

Sommarbild från kanalen

Vårbild från kanalen

Sommarbild från kanalen

© Bilderna tagna av Ulf Damstén

Sommarbild från kanalen

Vårbild från kanalen

Sommarbild från kanalen

Bilder från kanalen vid Tobaksrullen

Infarten från Högskärssjön


Bild från kanalen i augusti.


© Bilderna tagna 2007 av Martin Nyqvist

Infarten från Högskärssjön

Bild från kanalen i augusti.

Denna sten vid kanalen kallas Tobaksrullen.
Varför är okänt, men namnet är mycket gammalt.
På malaxdialekt är namnet Tubaksrolla.


Bild på kanalen mot Gropen.

Infarten från Gropen

© Bilderna tagna 2007 av Martin Nyqvist

Bild på kanalen mot Gropen.

Infarten från Gropen


Källor: Martin Nyqvist samt Tarmo Hurskainens egna efterforskningar.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast