Häihä kanal
Häihän kanava

1874 - 1876
Häihäkanalen ligger i kommunen Eno i Norra Karelen och är den svåraste av alla Pielisjokikanalerna att besöka. Det behövs en båt då kanalen ligger i en ö i älven Pielisjoki. Det närmaste stället där man kan besöka är näset Häihänniemi. Om du kommer från staden Joensuu, kör norrut längs landsväg nummer 6, mot Kajaani, och byt till väg nummer 73 mot Lieksa. Kör vidare cirka 21 km och leta efter en skylt på höger där det står Häihänniemi. Skylten är svartvit. Kör till stranden och du ser en ö framför dig. Häihä kanalen ligger i denna ö.


 
Sluss utan portar
Bild: Senaattikiinteistöt, 2011

Kanotister i Häihä kanal
Bild: Jorma Sajaniemi, 2008.

Kanotister i Häihä kanal
Bild: Jorma Sajaniemi, 2008.

Ena infarten till kanalen

Slussvaktens hus

Ena infarten till kanalen
Bild: Antti Kontkanen, 2010.

Slussvaktens hus
Bild: Antti Kontkanen, 2010.

Slussbygget
Byggandet av slussar påbörjades i juli 1874 samtidigt i Utra, Kuurna och Häihä. Enligt den förberedande geologiska undersöknignen fanns det ett stadigt berg i kanallinjen vid Häihä och på grund av det skulle det byggas en stensluss där. Enligt planen borde kanalen öppnats för trafik under 1875, men brytningsarbetet tog längre tid än väntat. Stenmaterialet var dåligt. Det gick inte att bygga slussen direkt i berget på platsen, utan slussväggarna murades av huggen sten. Häihäkanalen öppnades för trafik den 12 juni 1876.

Kanalens dimensioner

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Slussens längd

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

108 m

? m

1

35,6 m

? m

7,7 m

2,1 m

Häihä kanal i dag
Häihäkanalen är ett besvärligt ställe att besöka utan båt. Enligt bilden finns det en sluss utan portar och kanalvaktens hus finns kvar på ön. Kanalen togs ur bruk när den nya timmerflottningsslussen i Kaltimo blev färdig 1959.

Hösten 2010 sålde Senaatti-kinteistöt, finska staten, ön Häihä till familjen Kontkanen, då staten inte längre ansåg sig behöva den för skötsel av kanalen eller för annat ändamål.

Riitta Kankkunen © 2005

 


Källor: Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16