Vieremänjoki älv
Vieremänjoki

Den nordligaste hamnen för nöjesbåtar i hela Saimas sjösystem ligger i Vieremä kyrkby. Leden till Vieremä går längs Vieremänjoki älv som är cirka 6 km lång.
Älven har tidigare varit flottningsfarled och därför har den muddrats.
Ledens djup är numera 1,0 m och masthöjd 2,4 - 3,0 meter beroende på vattennivån. Älven är till största delen 20-30 m bred.

Tarmo Hurskainen © 2006


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar, 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16