Lastukoski kanal
Lastukosken kanava

Lastukoski kanal ligger inom Nilsiä stads område över 10 km från Nilsiä centrum mellan sjöarna Syväri sjön och Vuotjärvi. Lastukoski fors muddrades två gånger på 1840-talet och därefter det var möjligt att gå genom strömmen med små båtar. Vid forsen byggdes en vinsch för att dra malmbåtar uppströms. Det fanns i Juankoski en fabrik som behövde malm.
På 1880-talet började man kräva en bättre förbindelse genom Lastukoski fors. Detta utforskades år 1888. Ingenjören Uno Gylling som gjorde utforskningen föreslog en slusslös kanal men projektet genomfördes inte då.
År 1899 föreslog Nilsiä kommun och direktör L. M. Ottelin på Juankoski fabrik på nytt en kanalisering. Kommun och fabrik lovade bidrag till arbetet. Senaten beställde en ny utredning som gjordes år 1900 - 01. Den utredning som gjordes föreslog två alternativ, antingen en slusslös kanal eller en kanal med sluss. Den slusslösa kanalen skulle hade sänkt vattenytan i Syväri sjö med cirka 0,8 m.
Senaten anvisade anslag för en slusskanal år 1903 och bygget direkt i början av år 1904. Den nedre kanalen grävdes färdig på våren och den övre kanalen på nästa vinter. Slussen byggdes av sten och lades på berg- och betonggrund. Slussen blev färdig i slutet av år 1905. Den var 38,85 m lång, 7,5 m bred och 1,65 m djup. Den öppnades för trafik på våren 1906.
Kanalen betjänade den lokala trafiken och transporter till och från Juankoski fabrik. Den livligaste tiden på kanalen var 1910-talet då antalet slussningar under några år översteg 1 000. Då landsvägarna i området var dåliga och det inte fanns någon järnväg fortsatte passagerarångarna som det viktigaste kommunikationmedlet längre än i många andra områden. Slussningarna minskade under 1950-talet till färre än 100 per år.
Kanalen reparerades då Juankoski och Karjalankoski kanaler öppnade den nya vattenvägen mellan Kallavesi och Syväri sjöarna. Den nya farleden ökade antalet slussningar med fler än 700 per år.

Tarmo Hurskainen

Total längd

Total lyfthöjd

Antal slussar

Nyttolängd

Slussens bredd

Slussens djup

Max masthöjd

300 m

4,00 - 4,30 m

1

31,2 m

7,1 m

1,4 m

4,3 m


Farleden mot sjön Syväri och staden Nilsiä i början av 1990-talet.

Lastukoski sluss och kanaltornet vid landsväg 75.

Slussens nedre port  mot staden Juankoski.

Farleden mot sjön Syväri och staden Nilsiä i början av 1990-talet.
© Bilden tagen av Kyllikki Kankkunen

Lastukoski sluss och kanaltornet vid landsväg 75.
© Bilden tagen av Kyllikki Kankkunen

Slussens nedre port mot staden Juankoski.
© Bilden tagen av Kyllikki Kankkunen

Lastukoski kanal från den nedre strömmen.

Forsen med regleringsdammen vid kanalen.

Slussen från den övre porten.

Lastukoski kanal sedd från den nedre strömmen.
© Bilden tagen av Ville Toivanen

Forsen med regleringsdammen vid kanalen.
© Bilden tagen av Toni Raatikainen

Slussen från den övre porten.
© Bilden tagen av Toni Raatikainen


Källor: Turkka Myllykylä: Suomen kanavien historia, Otava 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16