Oravi kanal

Haponlahti kanal
Haponlahden kanava

Oravi slusslösa kanal i Nyslott-området byggdes genom Oravinäset under åren 1859 till 1861 men den blev för trång för större timmerflottar på 1950-talet. De transporterades via Tappuvirta ström som förlängde resan cirka 30 km.
Man undersökte först möjligheten att udvidga den gamla kanalen men snart fann man att det skulle vara billigare att bygga en ny slusslös kanal 5 km sydost om Oravi.
Haponlahti kanal blev färdig år 1960 och den muddrades i slutet av 1960-talet för att ingå i djupleden på Saima.
Haponlahti kanal förkortade vattenvägen mellan Joensuu och Nyslott med 35 km.

Tarmo Hurskainen © 2005

Haponlahti kanal:

Total längd

Max båtbredd

Max båtdjup

Max masthöjd

1 800 m

12,6 m

4,2 m

13,6 m


Kanalen mot Haukivesisjön.

En bogserare med timmerflotte på kanalen.

Kanalen mot Haukivesisjön.
© Bilden tagen av Sami Vastela

En bogserare med timmerflotte på kanalen.
© Bilden tagen av Sami Vastela

Haponlahti kanal i december.

Haponlahti kanal uppströms.

Haponlahti kanal i december. Masthöjden är 13,6 m.
© Bilden tagen av Jukka Poukka

Haponlahti kanal uppströms.
Elmontörer drar en ny linje över kanalen.

© Bilden tagen av Jukka Poukka


Källor: Turkka Myllykylä, Suomen kanavien historia, Helsinki: Otava, 1991.
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14