Ofullbordade kanaler - Keskeneräiset kanavahankkeet - Planned canals

Kanal

Årtal

Bilder

Maakunta
Landskap

Kanava

Vuosiluku

Kuvia

In English

Aholahti kanal

Etelä-Savo
Södra Savolax

Aholahden kanava

Kanalprojekten i Anttola

Etelä-Savossa
Södra Savolax

Anttolan kanavahanke

Ihari fors

Pirkanmaa
Birkaland

Ihari uoma

Keilankanta kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Keilankannan kanava

Keuruu farled

1840-talet
1853 - 1854
2005

Pirkanmaa
Birkaland

Keuruun reitin hanke

1840-luku
1853 - 1854
2005

Kokemäenjoki älv

1750 - 1761

Pirkanmaa
Birkaland
Satakunta

Kokemäenjoki

1750 - 1761

Konginkangas projekt

Keski-Suomessa
Mellersta Finland

Konginkankaan kanavahanke

Kravi kanal

1803 - 1808

Pirkanmaa
Birkaland

Kravin kanava

1803 - 1808

Kuhasalo kanal

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Kuhasalon kanava

Kutila kanal

Etelä-Karjala
Södra Karelen

Kutilan kanavahanke

Kymmene älv

1819, 1838
1863 - 1864
1920-talet och 1990-talet
2002

Kymenlaakso
Kymmenedalen

Kymijoen
kanavointisuunnitelmat

1819, 1838
1863 - 1864
1920- ja 1990-luvut
2002

Luonnonmaa kanal

Varsinais-Suomi
Egentliga Finland

Luonnonmaan kanava

Naurissalmi sluss

Pirkanmaa
Birkaland

Naurissalmen sulku

Orraintaipale kanal

Orraintaipaleen kanavaprojekti

Patajoki älv

Keski-Suomi
Mellersta Finland

Patajoki

Puhos kanal

1876 -

Pohjois-Karjala
Norra Karelen

Puhoksen kanava

1876 -

Päijänne-projekten

1700-talet
1850 - 1864
1990-talet

Päijät-Häme
Päijänne-Tavastland
Kanta-Häme
Tavastland
Pirkanmaa
Birkaland
Uusimaa
Nyland
Satakunta

Vesitiesuunnitelmia
Päijänteeltä länteen

1700-luvun
1850 - 1864
1990-luku

Päijänne-Saima

1600-talet
1710
1857 - 1864
1920- och 1990-talen

Päijät-Häme
Päijänne-Tavastland
Etelä-Savo
Södra Savolax

Kanavahankkeita Päijänteen
ja Saimaan välillä

1600-luvun
1710
1857 - 1864
1920- ja 1990-luvut

Kanalprojektet vid Ramsjöudden

Uusimaa
Nyland

Ramsinniemen kanavaprojekti

Rikala kanal

1778 - 1788

Pirkanmaa
Birkaland

Rikalan kanava

1778 - 1788

Savolax kanal

1980-talet

Pohjois-Savo
Norra Savolax
Etelä-Savo
Södra Savolax

Savon kanava

1980-luku

Simonoja kanal

Pohjois-Savo
Norra Savolax

Simonojan kanava

Vandö kanalprojekt

Ahvenanmaa
Åland

Vandön kanava

Vihavuosi kanalprojekt

1980- och 1990-talen

Kanta-Häme
Tavastland

Vihavuoden kanavahanke

1980 - ja 1990-luvut

Väänteenjoki sluss

2007?

Uusimaa
Nyland

Väänteenjoen sulku

2007?


Sources: Nationalencyklopedien, Höganäs, Sweden 1991, Svensk Uppslagsbok, Finland, 1948, Myllykylä T. Suomen kanavien historia. Helsinki: Otava; 1991, and many others.

Do send comments or further information to Bosse Arnholm
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: Bosse Arnholm
Ole hyvä ja lähetä kommenttejasi ja mahdollisia lisätietoja ruotsiksi tai englanniksi Bosse Arnholmille tai suomeksi Tarmo Hurskainen.

 

Click here to get back to the main Finnish page
Tryck här för att komma tillbaka till finska sidan.
Klikkaa tätä sulkuporttia päästäksesi takaisin Suomen kanavien etusivulle.

 


Denna sida ändrades senast 12-09-09

Tätä sivua on muutettu viimeksi 12-09-09

This page was last modified 12-09-09