Simonoja kanal
Simonojan kanava

Idensalmi stad i norra delen av Saimas sjösystem planerar en slusslös kanal vid båthamnen nära stadens centrum. Kanalen är tänkt att bli cirka 250 meter lång och farledens djup 1,2 meter. Masthöjden blir cirka 2,10 meter.
Kanalen är avsedd för nöjesbåtar.
Man har ännu inte beslutat när kanalen skall byggas.

Tarmo Hurskainen


Källor: Tarmo Hurskainens egna efterforskningar 2006
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 15-11-14