Konginkangas kanalprojekt
Konginkankaan kanavahanke

Denna slusslösa kanal har planerats i centrum av före detta Konginkangas kommun i Mellersta Finland. Konginkangas kommun hör numera till Äänekoski stad. Den allmänplanen av kanales gjordes år 1992. Kanalen finns också med i stadsplanen som accepterades år 2003. Man har ännu inte fattat beslut att bygga kanalen.
Den planeras bli cirka 800 meter lång och skulle öppna en farled mellan Pyyrinlahti vik och Räihänselkä fjärd. Båthamnen i Konginkangas ligger vid Räihänselkä fjärd.

Tarmo Hurskainen © 2007


Källor:
Sänd gärna kommentarer och fler uppgifter till: mig!

Tämä sivu on suomeksi

Tryck på denna slussport för att komma tillbaka till samlingssidan för finska kanaler.

 

Denna sida ändrades senast 12-10-16